You are here

Նոր թողարկումներ

Տեղեկատվական թերթիկ / Հղիության հաշվիչ

հրատարակություն

Տեղեկատվական թերթիկ հղիության սեռով պայմանավորված ընդհատումների մասին, որը նաև ծառայում է որպես հղիության օրացույց-հաշվիչ:

Ամբողջական դիտարկում

Խորհրդատվության օգնությամբ հղիության սեռով պայմանավորված ընդհատումը կանխելու 6 քայլ

հրատարակություն

Տեղեկատվական թերթիկը վեց պարզ քայլով ներկայացնում է, թե ինչ կարող են անել բուժաշխատողները, հղիության սեռով պայմանավորված ընդհատումները կանխելու համար:

Ամբողջական դիտարկում

Հայաստանի Հանրապետությունում բնակչության վերարտադրողական վարքագծի և միգրացիոն ռիսկերի ուսումնասիրության

հրատարակություն

Հայաստանի Հանրապետության բնակչության վերարտադրողական վարքագծի ընտրանքային հետազոտությունն իրականացվել է 2017թ. հուլիս-նոյեմբեր ամիսներին ՀՌԿԿ-Հայաստանի,  ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության և Աշխատանքի և սոցիալական հետազոտությունների ազգային ինստիտուտի կողմից: ՄԱԿ-ի Բնակչության հիմնադրամը` բնակչություն և զարգացում (ԲԶ) ծրագրի շրջանակում ցուցաբերել է ֆինանսական և տեխնիկական աջակցություն: Սույն հետազոտության նպատակն էր ՀՀ բնակչության վերատադրողական վարքագծի ակտիվացման, ծնունդների թվի փոփոխման վրա խթանիչ և ապախթանիչ ազդեցություն ունեցող գործոնների բացահայտման միջոցով նպաստել Հայաստանի Հանրապետությունում վարվող ժողովրդագրական և ընտանիքի քաղաքականությունների կատարելագործմանը:

Ամբողջական դիտարկում

Սեռի հատկանիշով երեխայի խտրական ընտրության կանխարգելման նպատակով վաղ մանկության շրջանում երեխայի խնամքի և զարգացման ծառայությունների ընդլայնման պետական քաղաքականության բարեփոխումների ծախսերի և իրատեսականության վերլուծություն

հրատարակություն

Սույն  փաստաթուղթը մշակվել է  Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի կողմից Եվրոպական Միության ֆինանսական աջակցությամբ և ՄԱԿ-ի Բնակչության հիմնադրամի կողմից իրականացվող «Տղաների նախապատվության և աղջիկների թերարժևորման կանխարգելմանը ուղղված գլոբալ ծրագրի» շրջանակներում: Փաստաթղթի բովանդակությունը որևէ 

Ամբողջական դիտարկում

ՏՆԱԹԿԳ ծրագրի տեղեկատու 1

հրատարակություն

ԵՄ ֆինանսավորմամբ իրականացվող՝ Տղաների նախընտրության և աղջիկների թերարժևորման կանխարգելմանը ուղղված գլոբալ ծրագրի տեղեկատու թիվ 1:

Ամբողջական դիտարկում

Հայաստանում ընտանեկան բռնությանը բազմաոլորտային արձագանքի տրամադրման առկա պրակտիկայի և նախաձեռնությունների արդյունավետության բարձրացմանն ուղղված որակական հետազոտություն

հրատարակություն

Հետազոտությունը դիտարկում է Հայաստանում հիմնական ինստիտուցիոնալ դերակատարների և քաղաքացիների ընկալումները, վերաբերմունքը և գործելակերպերը ընտանեկան բռնության (ԸԲ) առումով:
ԵՄ-ի և ՄԱԿ-ի Բնակչության հիմնադրամի ֆինանսավորած և ՄԶՄԿ-ի իրականացրած հետազոտության արդյունքները կընդլայնեն Հայաստանում ԸԲ-ին ուղղված քաղաքականությունների ապացուցային հենքը և կօգնեն քաղաքականությունը տեղ հասցնելու համար յուրաքանչյուր թիրախային խմբին հարմարեցված արդյունավետ միջոցներ մշակել:
 

Ամբողջական դիտարկում

ԱՇԽԱՐՀԻ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆԸ 2017․ ՀԱՄԱՌՈՏ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ

հրատարակություն

ԱՇԽԱՐՀԻ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆԸ 2017․ «ԱՆՋԱՏ ԱՇԽԱՐՀՆԵՐ․ ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՈՂԱԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԱՆՀԱՎԱՍԱՐՈՒԹՅԱՆ ԴԱՐՈՒՄ» ԶԵԿՈՒՅՑ

ՀԱՄԱՌՈՏ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ 

Ամբողջական դիտարկում

«Աշխարհի բնակչությունը 2017» զեկույց

Բնակչության համաշխարհային զեկույցի վիճակը

Զեկույցն անդրադառնում է անհավասարության դրսևորումներին և ազդեցությանը այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են մայրական մահացությունը, հղիների խնամքը, եկամուտների բաշխվածությունը բնակչության և սեռերի միջև, աշխատանքի և կրթության կարևորությունը տղամարդկանց և կանանց համար և այլն: 

Ամբողջական դիտարկում

Հղիության սեռով պայմանավորված արհեստական ընդհատումների կանխարգելում․ ձեռնարկ բուժաշխատողների համար

հրատարակություն

Սույն ձեռնարկի նպատակն է բուժաշխատողներին նորածինների սեռերի անհամամասնության բնույթի և հետևանքների վերաբերյալ իրազեկությունը բարձրացնելը և երևույթի կանխարգելման գործընթացում նրանց ներգրավելը:

Ամբողջական դիտարկում

ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ԲՈՒԺԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ. ՍԵՌԱԿԱՆ ԲՌՆՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱՐԿՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ

հրատարակություն

Սույն կլինիկական ուղեցույցը մշակվել է ի կատարումն ՀՀ կառավարության 2013 թ. հունվարի 31-ի N 4 նիստի արձանագրային որոշմամբ հաստատված «Ընդդեմ գենդերային բռնության 2013 թվականի միջոցառումների ծրագրի» 4-րդ կետի՝ ՀՀ առողջապահության նախարարության, Վերարտադրողական առողջության, պերինատալոգիայի, մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի հանրապետական ինստիտուտի և ՄԱԿ-ի Բնակչության հիմնադրամի համագործակցությամբ իրականացվող «Սեռական և վերարտադրողական առողջության ծառայությունների հզորացում» ծրագրի շրջանակներում: 

Ուղեցույցի համար հիմք են հանդիսացել ԱՀԿ-ի և ՄԱԿ-ի նյութերը: 

Կլինիկական ուղեցույցի դրույթները քննարկվել և հավանության են արժանացել Մանկաբարձ- գինեկոլոգների և նեոնատոլոգների ասոցիացիայի կողմից և նախատեսված են բուժաշխատողների համար: 

Կլինիկական ուղեցույցը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի 2013 թ. թիվ 2344–Ա հրամանով: 

Աշխատանքային խմբի ղեկավար` ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, բ.գ.դ, պրոֆ. Ռ.Ա. Աբրահամյան 

Աշխատանքային խմբի անդամ­ներ՝ Ավագյան Գ.Ս., բ.գ.դ., Գրիգորյան Վ.Ֆ., բ.գ.թ., Հարությունյան Ն.Վ., Աղաջանյան Ա.Ս. 

Ամբողջական դիտարկում

Էջեր