Ensuring rights and choices for all

News

13 November 2018

Պարգևատրվեցին «Ինձ պատահել է այս անհավանական բարի պատմությունը» մրցույթի հաղթողները

2018 թ. նոյեմբերի 13-ին, ՄԱԿ-ի Բնակչության հիմնադրամը և Մեդիամաքսը մրցանակներ հանձնեցին «Ինձ պատահել է այս անհավանական բարի պատմությունը»  շարադրությունների մրցույթի հաղթողներին։ Մրցույթում հաղթած Տաթեւ Կարապետյանը ստացավ՝ 400 000 ՀՀ դրամ, երկրորդ տեղը զբաղեցրած Լիլիթ Բարսեղյանը՝  200 000 ՀՀ դրամ, իսկ երրորդ տեղը զբաղեցրած

17 October 2018

SWOP 2018 Report Launch Press Conference

On 17 October 2018, UNFPA launched the State of World Population (SWOP) 2018 report, and UNFPA Armenia held a press conference at Media Center, Yerevan, to announce the launch. This year the report is devoted to "The Powerr of Choice: Reproductive Rights and the Demographic Transition". The report stresses the importance of

11 October 2018

Marking the International Girl Child Day in the Francophonie Village

This year, UNFPA Armenia marked the International Girl Child Day in front of the UN tent in the Francophonie Village, at the Freedom Square, Yerevan,  as Armenia was hosting the 2018 Francophonie Summit. The Day was celebrated through a fun theatrical quiz on the topic of girl children, women and gender equality. Before

Videos

Publications

UNFPA Armenia Newsletter May-June 2018
Newsletter 1 of the Global Program on Prevention of Son Preference and the Undervaluing...

Social Updates

Events

No content available.

Vacancies

No vacancies currently available