Ensuring rights and choices for all

News

17 October 2019

Կայացավ «Տղաների նախընտրությունն ու աղջիկների թերարժևորումը Հայաստանում և Եկեղեցին» համաժողովը

Հոկտեմբերի 17-ին Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի Գևորգ Զ Չորեքչյան դահլիճում ԵՀԽ հայաստանյան Կլոր սեղան հիմնադրամի (ՀԿՍ) և ՄԱԿ-ի Բնակչության հիմնադրամի Հայաստանյան գրասենյակի նախաձեռնությամբ տեղի ունեցավ «Տղաների նախընտրությունն ու աղջիկների թերարժևորումը Հայաստանում և Եկեղեցին» համաժողովը: Միջոցառումն իրականացվել է Եվրամիության

11 October 2019

Marking the International Day of the Girl Child 2019

This year we marked the International Day of the Girl Child with a number of interesting and fun events including the launch of an awareness campaign #bavakane. We started and continued the Day with heavy media presence, in particual with morning shows on Public TV, Shant TV, ATV, and Yerkir Media TV. And then, together with

1 October 2019

#Teens4Change Tech and Business Mentorship Program for Tavush Region Completed

On October 1, 2019, UNFPA Armenia Country Office, together with its partners GirlsInTech Armenia and Arevik Social and Educational Center, hosted fourteen young people from Tavush province of Armenia to mark the completion of the five-month Tech and Business Mentorship Program for Youth. Three groups of teeanagers made

Social Updates