Նորածինների սեռերի անհամամասնությունը Հայաստանում

  • Published on:
    01/08/2018
  • Տեսանյութը պատմում է Հայաստանում նորածինների սեռերի անհամամասնության խնդրի և այն լուծելու քայլերի մասին։

More Details