Ensuring rights and choices for all

News

25 November 2018

Joint UN Statement on International Day for the Elimination of Violence Against Women

Statement by the Heads of UN agencies, UNFPA, UNDP, UNICEF and UN WOMEN, calling for solidarity with survivors and survivor advocates and women’s human rights defenders who are working to prevent and end violence against women and girls. To commemorate this year’s International Day for the Elimination of Violence Against Women

13 November 2018

Պարգևատրվեցին «Ինձ պատահել է այս անհավանական բարի պատմությունը» մրցույթի հաղթողները

2018 թ. նոյեմբերի 13-ին, ՄԱԿ-ի Բնակչության հիմնադրամը և Մեդիամաքսը մրցանակներ հանձնեցին «Ինձ պատահել է այս անհավանական բարի պատմությունը»  շարադրությունների մրցույթի հաղթողներին։ Մրցույթում հաղթած Տաթեւ Կարապետյանը ստացավ՝ 400 000 ՀՀ դրամ, երկրորդ տեղը զբաղեցրած Լիլիթ Բարսեղյանը՝  200 000 ՀՀ դրամ, իսկ երրորդ տեղը զբաղեցրած

17 October 2018

SWOP 2018 Report Launch Press Conference

On 17 October 2018, UNFPA launched the State of World Population (SWOP) 2018 report, and UNFPA Armenia held a press conference at Media Center, Yerevan, to announce the launch. This year the report is devoted to "The Powerr of Choice: Reproductive Rights and the Demographic Transition". The report stresses the importance of

Videos

Publications

UNFPA Armenia Newsletter May-June 2018
Newsletter 1 of the Global Program on Prevention of Son Preference and the Undervaluing...

Social Updates

Events

No content available.

Vacancies

No vacancies currently available