News

News

13 November 2018
News
2018 թ. նոյեմբերի 13-ին, ՄԱԿ-ի Բնակչության հիմնադրամը և Մեդիամաքսը մրցանակներ հանձնեցին «Ինձ պատահել է այս անհավանական բարի պատմությունը»  շարադրությունների մրցույթի հաղթողներին։ Մրցույթում հաղթած... Read more
17 October 2018
News
On 17 October 2018, UNFPA launched the State of World Population (SWOP) 2018 report, and UNFPA Armenia held a press conference at Media Center, Yerevan, to announce the launch. This year the report... Read more
11 October 2018
News
This year, UNFPA Armenia marked the International Girl Child Day in front of the UN tent in the Francophonie Village, at the Freedom Square, Yerevan,  as Armenia was hosting the 2018 Francophonie... Read more
1 October 2018
News
On October 1, International Day of Older Persons, UNFPA Armenia participated in a press conference devoted to the issues of elderly people in Armenia, that took place at Armenpress News Agency. Mrs.... Read more
28 September 2018
News
On 28 September 2018, UNFPA and Association of Healthcare and Assistance to Older People (AHAOP) launched the first Pan-Armenian International Geriatric Congress.   The two-day Congress is attended... Read more
19 August 2018
News
Urgent Efforts Needed to Protect Women and Girls in Crises, Statement by UNFPA Executive Director Dr. Natalia Kanem on World Humanitarian Day 2018 Women and girls uprooted by war or disaster are at... Read more
25 July 2018
News
On July 25, 2018, UNFPA Armenia Country Office and the Ministry of Defence (MoD) Human Rights and Good Behaviour Centre organized a meeting with this year's seven female graduates from Armenian... Read more
24 July 2018
News
UNFPA Armenia Country Office in cooperation with the Guardian Development Foundation, a non-governmental, non-profit organization that supports development of Tavush region of Armenia, launched... Read more
23 July 2018
News
On July 23, 2018, Tsovinar Harutyunyan, UNFPA Armenia Country Office Officer-in-Charge met with Anna Hakobyan, the spouse of Armenia's Prime Minister, and the founder and chairwoman of the My Step... Read more
17 July 2018
News
On July 17, UNFPA Armenia participated in a meeting held at the Ministry of Youth and Sports with representatives of more than 30 local and international organizations. The key topic of the meeting... Read more

Pages