You are here

Տեսանյութը պատմում է Հայաստանում նորածինների սեռերի անհամամասնության խնդրի և այն լուծելու քայլերի մասին։