You are here

Նորածինների սեռերի անհամամասնությունը Հայաստանում

Տեսանյութը պատմում է Հայաստանում նորածինների սեռերի անհամամասնության խնդրի և այն լուծելու քայլերի մասին։