You are here

Ծովինար Հարությունյան

Ծովինարն առաջին մասնագիտությամբ լեզվաբան է։ Ուսանել է քաղաքագիտություն, Հայաստանի ամերիկյան համալսարանից ստացել է մագիստրոսի կոչում՝ համեմատական ​​իրավաբանական հետազոտություններ մասնագիտությամբ։

Վաղ 2000-ականներից Ծովինարն աշխատել է մարդու իրավունքների ոլորտում՝ կենտրոնանալով կանանց իրավունքների և գենդերային հավասարության շուրջ։

թ.-ին Ծովինարը միացել  ՄԱԿ-ի Բնակչության հիմնադրամին՝ որպես Ծրագրերի ղեկավար։ 2019 թ. սեպտեմբերին ստանձնել է ՄԱԲՀ Գործադիր ներկայացուցչի, իսկ 2020 թ. հունվարից՝ Գրասենյակի ղեկավարի պաշտոնը։