Խորհրդատվության օգնությամբ հղիության սեռով պայմանավորված ընդհատումը կանխելու 6 քայլ

տեղեկատվական թերթիկ բուժաշխատողների համար

Էջերի քանակը: 2

Հրատարակման ամսաթիվը: 2018

Հեղինակ: UNFPA Armenia

Տեղեկատվական թերթիկը վեց պարզ քայլով ներկայացնում է, թե ինչ կարող են անել բուժաշխատողները, հղիության սեռով պայմանավորված ընդհատումները կանխելու համար: