Խորհրդատվության օգնությամբ հղիության սեռով պայմանավորված ընդհատումը կանխելու 6 քայլ

տեղեկատվական թերթիկ բուժաշխատողների համար

No. of pages: 2

Publication date: 2018

Author: UNFPA Armenia

Տեղեկատվական թերթիկը վեց պարզ քայլով ներկայացնում է, թե ինչ կարող են անել բուժաշխատողները, հղիության սեռով պայմանավորված ընդհատումները կանխելու համար: