ՏՆԱԹԿԳ ծրագրի տեղեկատու 1

No. of pages: 6

Publication date: Դեկտեմբեր 2017

Author: UNFPA Armenia

ԵՄ ֆինանսավորմամբ իրականացվող՝ Տղաների նախընտրության և աղջիկների թերարժևորման կանխարգելմանը ուղղված գլոբալ ծրագրի տեղեկատու թիվ 1: