ՏՆԱԹԿԳ ծրագրի տեղեկատու 1

Էջերի քանակը: 6

Հրատարակման ամսաթիվը: Դեկտեմբեր 2017

Author: UNFPA Armenia

ԵՄ ֆինանսավորմամբ իրականացվող՝ Տղաների նախընտրության և աղջիկների թերարժևորման կանխարգելմանը ուղղված գլոբալ ծրագրի տեղեկատու թիվ 1: