You are here

ՀԱՅՏԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ RFQ Nº UNFPA/ARM/RFQ/2021/004

ՄԱԿ-ի Բնակչության հիմնադրամը հայտարարում է գնահարցում՝ առաջարկների ներկայացման հրավեր։ Մանրամասներն այստեղ։