You are here

ՄԱԲՀ-ն օգնում է Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանը բարելավել լրատվամիջոցների հետ աշխատելու հմտությունները

Մեր ժամանակներում գործնականում յուրաքանչյուր հանրային հաստատության համար՝ լինի դա կառավարական մարմին, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություն, թե գործարար կառույց, լրատվամիջոցների հետ աշխատանքը բավականին կարևոր դեր է խաղում: Այս տեսանկյունից, ավելի ու ավելի մեծ ժողովրդականություն է ձեռք բերում այն տեսակետը, որ հաղորդակցություն պետք է իրականացնեն կազմակերպության բոլոր անդամները, այլ ոչ թե միայն դրա համար հատուկ պատասխանատու անձինք: 
 
Այս համատեքստում, հաշվի առնելով ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախաձեռնության առաջարկը, ՄԱԿ-ի Բնակչության հիմնադրամն աջակցեց նախարարության աշխատակիցների համար լրատվամիջոցների հետ աշխատանքին նվիրված դասընթացի կազմակերպմանը:
Դասընթացը տեղի ունեցավ 2017 թ․ ապրիլի 18-ից 19-ը: «Ինչպես արդյունավետ աշխատել մեդիայի հետ» վերնագրված դասընթացին մասնակցեցին նախարարության տարբեր վարչությունների և բաժինների տասը ներկայացուցիչներ:
 
Այն անցկացրեց ՄԱԿ-ի Բնակչության հիմնադրամի երկարաժամկետ գործընկեր Մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնը:  
Դասընթացը ներառում էր այնպիսի թեմաներ, ինչպիսիք են լրատվամիջոցների հետ աշխատելու ձևաչափերը, լրագրողների հետ հաղորդակցվելու դժվարությունները, ինչպես տեղ հասցնել ասելիքը և այլն: 
 
Որպես դերային խաղ, դասընթացի մասնակիցների հետ նկարահանվեցին կարճ հարցազրույցներ, որոնք այնուհետև վերլուծվեցին մասնակիցների հետ միասին: 
Բոլոր մասնակիցները ստացան համապատասխան վկայականներ: