Սեռի հատկանիշով երեխայի խտրական ընտրության կանխարգելման նպատակով վաղ մանկության շրջանում երեխայի խնամքի և զարգացման ծառայությունների ընդլայնման պետական քաղաքականության բարեփոխումների ծախսերի և իրատեսականության վերլուծություն

Էջերի քանակը: 42

Հրատարակման ամսաթիվը: 2018

Հեղինակ: ՄԶՄԿ

Սույն  փաստաթուղթը մշակվել է  Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի կողմից Եվրոպական Միության ֆինանսական աջակցությամբ և ՄԱԿ-ի Բնակչության հիմնադրամի կողմից իրականացվող «Տղաների նախապատվության և աղջիկների թերարժևորման կանխարգելմանը ուղղված գլոբալ ծրագրի» շրջանակներում: Փաստաթղթի բովանդակությունը որևէ 

Սույն հետազոտության նպատակը ՀՀ կառավարությանը և քաղաքացիական հասարակությանը, համայնքներին և տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, մասնավոր ձեռնարկություններին և այլ առանցքային շահառուներին փաստերի վրա հիմնված քաղաքականության մշակման գործընթացում խորհրդատվության տրամադրումն է՝ «Պտղի սեռի խտրական ընտրության դեմ պայքար» ծրագրի շրջանակներում։