Տեղեկատվական թերթիկ / Հղիության հաշվիչ

No. of pages: 2

Publication date: 2018

Author: UNFPA Armenia

Տեղեկատվական թերթիկ հղիության սեռով պայմանավորված ընդհատումների մասին, որը նաև ծառայում է որպես հղիության օրացույց-հաշվիչ: