հրատարակություն

Նոր թողարկումներ

Հետազոտությունն իրականացվել է ՄԱԲՀ «Ընդդեմ գենդերային բռնության Հարավային Կովկասում ծրագրի» շրջանակներում, «Կովկաս» հասարակագիտական հետազոտությունների կենտրոնի կողմից:

 

 
 

 

Ամբողջական դիտարկում

Հետազոտությունն իրականացվել է ՄԱԿ-ի Բնակչության հիմնադրամի և Նորվեգիայի կառավարության աջակցությամբ իրականացվող «Ընդդեմ գենդերային բռնության Հարավային Կովկասում» ծրագրի շրջանակներում: Հետազոտությամբ փորձ է արվել պարզաբանել ընտանեկան բռնության և ապահարզանի նկատմամբ մարդկանց վերաբերմունքը Հայաստանում:

 

 
 

 

Ամբողջական դիտարկում

Հետազոտությունը պարունակում է քանակական հարցման բաղադրիչ, որը ներկայացուցչական տեղեկատվություն է ապահովում 1) Երևանի, 2) այլ քաղաքային և 3) գյուղական մակարդակներում։  Ուսումնասիրության ընտրանքային շրջանակը կազմվել է ըստ 2001թ.-ի մարդահամարի համար ստեղծված տվյալների շտեմարանի։ Բոլոր մարզերը, ինչպես նաև քաղաքային և գյուղական բնակավայրերը, ներառվել են ընտրանքային բնակչության կազմում՝ ելնելով այդ բնակավայրերում ապրող մարդկանց և երկրի ողջ բնակչության տոկոսային հարաբերակցությունից։

 

Ամբողջական դիտարկում

 
Հայաստանի Հանրապետության բնակչության վերարտադրողական վարքագծի ընտրանքային հետազոտությունն իրականացվել է 2009թ. հունիս-դեկտեմբեր ամիսներին ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայության, ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության և Աշխատանքի և սոցիալական հետազոտությունների ազգային ինստիտուտի կողմից: ՄԱԿ-ի Բնակչության հիմնադրամը` բնակչություն և զարգացում (ԲԶ) ծրագրի շրջանակում ցուցաբերել է ֆինանսական և տեխնիկական աջակցություն: Սույն հետազոտության նպատակն էր բացահայտել հանրապետության ներկա սոցիալ-տնտեսական պայմաններում ընտանեկան արժեքային համակարգի զարգացումները և ընտանիքի վիճակը պայմանավորող հիմնական գործոնները, ուսումնասիրել վերարտադրողական վարքագծերի մոտիվացիան, ինչպես նաև վերլուծել ու ներկայացնել առաջարկություններ առկա հիմնախնդիրների հաղթահարման վերաբերյալ:

Ամբողջական դիտարկում

Զեկույցը պատրաստվել է ՀՀ առողջապահության նախարարության, ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության և Պերինատոլոգիայի, մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի ինստիտուտի կողմից` ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի օժանդակությամբ: Հետազոտությունն իրականացնել հանրապետության բոլոր 10 մարզերում և Երևան քաղաքում` վերարտադրողական տարիքի կանանց և տղամարդկանց շրջանում:

 

 
 

 

Ամբողջական դիտարկում

Սույն զեկույցն ամփոփում է «Հանուն ընտանիքի և առողջության» համահայկական ասոցիացիայի կողմից 2009 թ. «Հարավային Կովկասում երիտասարդության վերարտադրողական առողջության նախաձեռնություն» և «Աբորտի համապարփակ խնամք» համաշխարհային ծրագրերի շրջանակներում իրականացված «Հայաստանում սեռական և վերարտադրողական առողջության հարցերում երիտասարդ մարդկանց գիտակությունը, վերաբերմունքը, վարքագիծն ու կենսափորձը. համաճարակաբանական հետազոտության և դեպքերի վերլուծության արդյունքները»:

 

Ամբողջական դիտարկում

 
Հայաստանի Հանրապետության բնակչության ծերացման վերաբերյալ ընտրանքային հետազոտությունն իրականացվել է 2008 թ. հունիս-դեկտեմբեր ամիսներին ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության և աշխատանքի և սոցիալական հետազոտությունների ազգային ինստիտուտի կողմից: ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամը` բնակչության և զարգացման ռազմավարություններ (ԲԶՌ) ծրագրի շրջանակում, ինչպես նաև ՄԱԿ-ի սոցիալ-տնտեսական հարցերի վարչությունը (UN DESA) ցուցաբերել են ֆինանսական և տեխնիկական աջակցություն: Սույն հետազոտության արդյունքների ամփոփմանն աջակցել է ԱՄՆ ՄԶԳ Հայաստան, Սոցիալական պաշտպանության համակարգերի հզորացման ծրագիրը: Հետազոտության նպատակն էր ուսումնասիրել 50 և բարձր տարիք ունեցող անձանց և նրանց ամուսինների/կանանց ընտանեկան փոխհարաբերությունները,առողջությունը, ապրելակերպը, բարեկեցությունը, զբաղվածությունը, կենսաթոշակային և ֆինանսական ապահովվածության աստիճանը: Այս տարիքի մարդիկ կազմում են Հայաստանի Հանրապետության բնակչության կարևոր մի շերտ, որը լուրջ ուշադրության և աջակցության կարիք ուն

Ամբողջական դիտարկում

Տեղեկատվական գրքույկը պատրաստվել է ՄԱԲՀ «Հարավային Կովկասում երիտասարդության վերարտադրողական առողջության նախաձեռնություն» ծրագրի շրջանակներում

 

 
 

 

Ամբողջական դիտարկում

Տեղեկատվական գրքույկը պատրաստվել է ՄԱԲՀ «Հարավային Կովկասում երիտասարդության վերարտադրողական առողջության նախաձեռնություն» ծրագրի շրջանակներում

 

 
 

 

Ամբողջական դիտարկում

Տեղեկատվական գրքույկը պատրաստվել է ՄԱԲՀ «Հարավային Կովկասում երիտասարդության վերարտադրողական առողջության նախաձեռնություն» ծրագրի շրջանակներում

 

 
 

 

Ամբողջական դիտարկում

Էջեր