You are here

Նոր թողարկումներ

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԳՐՔՈՒՅԿ ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ․ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅՈՒՆԸ ԳՆԱՀԱՏՈՂ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻՆ

հրատարակություն

Սույն տեղեկատվական գրքույկը մշակվել և տպագրվել է 2009 թ․-ին, այնուհետև լրամշակվել և վերահրատարակվել է 2013 թ․-ին:

 

 
 

 

Ամբողջական դիտարկում

ՁԵՌՆԱՐԿ ԲԺԻՇԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ. ՊԵՐԻՆԱՏԱԼ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ԲՈՒԺՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԽՆԱՄՔ

հրատարակություն

Սույն ձեռնարկը կազմվել է 2011 թ․-ին, այնուհետև լրամշակվել և վերատպվել 2012 և 2013 թթ․-ին:

Ձեռնարկը (մոդուլները) կազմվել են Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ուսումնական նյութերի հիման վրա, ՀՀ առողջապահության նախարարության, Վերարտադրողական առողջության, պերինատոլոգիայի, մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի հանրապետական ինստիտուտի և ՄԱԿ-ի Բնակչության հիմնադրամի համագործակցությամբ իրականացվող «Սեռական և վերարտադրողական առողջության ծառայությունների հզորացում» ծրագրի շրջանակներում:

Արժանացել է ՀՀ Մանկաբարձ-գինեկոլոգների, նեոնատոլոգների ասոցիացիայի հավանության: Մոդուլները նախատեսված են կանանց կոնսուլտացիաների մանկաբարձ-գինեկոլոգների, բժիշկների, ուսանողների համար:

Ձեռնարկում արտահայտված կարծիքները հեղինակային են և կարող են չհամընկնել ՄԱԿ-ի Բնակչության հիմնադրամի տեսակետին:

Ամբողջական դիտարկում

“The Lost Balance: Son Preference in Armenia” project book

հրատարակություն

«Կորսված հավասարակշռություն. արու զավակի նախընտրությունը Հայաստանում» գիրք-նախագիծը փորձ է բարձրաձայնելու մեր երկրում տղա երեխաներին անհամաչափ նախապատվություն տալու խնդրի մասին: Այն ներառում է երկու բաղադրիչ. առաջինը 2011 թ. «Նա/Նե» լրագրողական մրցույթին ներկայացված այն հոդվածներն են, որոնք առնչվում էին Հայաստանում հղիության սեռով պայմանավորված արհեստական ընդհատումներին, իսկ երկրորդը երիտասարդ լուսանկարիչ Նարեկ Բախտամյանի աշխատանքներն են՝ նվիրված տղա երեխայի նախընտրությանը Հայաստանում:

Ամբողջական դիտարկում

«Սեռով պայմանավորված հղիության արհեստական ընդհատումների տարածվածությունն ու պատճառները Հայաստանում» զեկույց

հրատարակություն

Հետազոտությունն իրականացվել է ՀՀ առողջապահության նախարարության, Վերարտադրողական առողջության, պերինատոլոգիայի, մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի հանրապետական ինստիտուտի և ՄԱԿ-ի Բնակչության հիմնադրամի համագործակցությամբ իրականացվող «Սեռական և վերարտադրողական առողջության ծառայությունների հզորացում» ծրագրի շրջանակներում:

Ընտրանքը և վերջնական տվյալների բազան ձևավորել և դաշտային աշխատանքներն իրականացրել է ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայությունը:

Նպատակն էր պարզել Հայաստանում երեխայի սեռով պայմանավորված հղիության ընդհատումների տարածվածությունը, հիմնական պատճառները և հասարակական ընկալումը:

 

Ամբողջական դիտարկում

«Կնոջ կերպարը լրատվամիջոցների ներկայացմամբ» մոնիթորինգի վերլուծական հաշվետվություն

հրատարակություն

Հետազոտությունն իրականացրել է «ՊրոՄեդիա-Գենդեր» հասարակական կազմակերպությունը՝ ՄԱԿ-ի Բնակչության հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակի աջակցությամբ: Հետազոտության նպատակն է ուսումնասիրել հայաստանյան ԶԼՄ-ներում  կնոջ կերպարի ներկայացումը՝ կնոջ զբաղեցրած տեղի և դերի վերաբերյալ կարծրատիպային մոտեցումները հաղթահարելու առումով:

 

 
 

 

 

Ամբողջական դիտարկում

Հայաստանում հասարակական-քաղաքական մասնակցության գենդերային առանձնահատկությունները, 2011

Տարեկան հաշվետվություն

Հետազոտությունն իրականացվել է ՄԱԲՀ «Ընդդեմ գենդերային բռնության Հարավային Կովկասում ծրագրի» շրջանակներում, «Կովկաս» հասարակագիտական հետազոտությունների կենտրոնի կողմից:

 

 
 

 

Ամբողջական դիտարկում

Ընտանեկան բռնությունը և ամուսնալուծությունը, 2010

հրատարակություն

Հետազոտությունն իրականացվել է ՄԱԿ-ի Բնակչության հիմնադրամի և Նորվեգիայի կառավարության աջակցությամբ իրականացվող «Ընդդեմ գենդերային բռնության Հարավային Կովկասում» ծրագրի շրջանակներում: Հետազոտությամբ փորձ է արվել պարզաբանել ընտանեկան բռնության և ապահարզանի նկատմամբ մարդկանց վերաբերմունքը Հայաստանում:

 

 
 

 

Ամբողջական դիտարկում

Համապետական հարցում Հայաստանում կանանց նկատմամբ ընտանեկան բռնության վերաբերյալ 2008-2010

հրատարակություն

Հետազոտությունը պարունակում է քանակական հարցման բաղադրիչ, որը ներկայացուցչական տեղեկատվություն է ապահովում 1) Երևանի, 2) այլ քաղաքային և 3) գյուղական մակարդակներում։  Ուսումնասիրության ընտրանքային շրջանակը կազմվել է ըստ 2001թ.-ի մարդահամարի համար ստեղծված տվյալների շտեմարանի։ Բոլոր մարզերը, ինչպես նաև քաղաքային և գյուղական բնակավայրերը, ներառվել են ընտրանքային բնակչության կազմում՝ ելնելով այդ բնակավայրերում ապրող մարդկանց և երկրի ողջ բնակչության տոկոսային հարաբերակցությունից։

 

Ամբողջական դիտարկում

ՀՀ բնակչության վերարտադրողական վարքագծի ընտրանքային հետազոտության արդյունքների վերլուծություն, 2009

հրատարակություն

 
Հայաստանի Հանրապետության բնակչության վերարտադրողական վարքագծի ընտրանքային հետազոտությունն իրականացվել է 2009թ. հունիս-դեկտեմբեր ամիսներին ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայության, ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության և Աշխատանքի և սոցիալական հետազոտությունների ազգային ինստիտուտի կողմից: ՄԱԿ-ի Բնակչության հիմնադրամը` բնակչություն և զարգացում (ԲԶ) ծրագրի շրջանակում ցուցաբերել է ֆինանսական և տեխնիկական աջակցություն: Սույն հետազոտության նպատակն էր բացահայտել հանրապետության ներկա սոցիալ-տնտեսական պայմաններում ընտանեկան արժեքային համակարգի զարգացումները և ընտանիքի վիճակը պայմանավորող հիմնական գործոնները, ուսումնասիրել վերարտադրողական վարքագծերի մոտիվացիան, ինչպես նաև վերլուծել ու ներկայացնել առաջարկություններ առկա հիմնախնդիրների հաղթահարման վերաբերյալ:

Ամբողջական դիտարկում

Անպտուղ ամուսնության տարածվածության և պատճառագիտության կլինիկահամաճարակաբանական ուսումնասիրություն, 2009

հրատարակություն

Զեկույցը պատրաստվել է ՀՀ առողջապահության նախարարության, ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության և Պերինատոլոգիայի, մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի ինստիտուտի կողմից` ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի օժանդակությամբ: Հետազոտությունն իրականացնել հանրապետության բոլոր 10 մարզերում և Երևան քաղաքում` վերարտադրողական տարիքի կանանց և տղամարդկանց շրջանում:

 

 
 

 

Ամբողջական դիտարկում

Էջեր